Zašto je socijalno i emocionalno učenje ključno za učenike i studente?rujan 9, 2016 8:03 am Published by

Socijalno i emocionalno učenje pruža temelje za pozitivan stav prema učenju i poboljšava sposobnost učenika i studenata za uspjeh u školi, karijeri i životu.

baloni

Kada govorimo o socijalnom i emocionalnom učenju kod djece i mladih mislimo prvenstveno na programe koji izgrađuju vještine prepoznavanja i upravljanja vlastitim emocijama, uspostavljanja pozitivnih ciljeva, donošenja odgovornih odluka, efikasnog nošenja s interpersonalnim odnosima koji utječu na akademski razvoj, stvarajući poticajnu školsku odnosno studentsku okolinu.

Istraživanja pokazuju da socijalno i emocionalno učenje, ne samo da, poboljšava uspjeh već također povećava pozitivno socijalno ponašanje (kao što su ljubaznost, dijeljenje i empatija), poboljšava studentske/učeničke pozitivne stavove prema fakultetu/školi, te smanjuje depresiju i stres među studentima (Durlak sur., 2011).

Učinkovito socijalno i emocionalno učenje pomažu učenicima da razviju sljedećih pet ključnih vještina:

Samosvijest

Visoka razina samosvijesti zahtijeva sposobnost prepoznavanja vlastitih misli, osjećaja, pozitivnih osobina te kako one utječu na odluke i djelovanja.

Svijest o sebi uključuje razumijevanje vlastitih emocija, osobnih ciljeva i vrijednosti. To uključuje točnu procjenu vlastitih jakih i slabijih strana, pozitivan način razmišljanja (mindset), osjećaj samoučinkovitosti i optimizma.

Upravljanje samim sobom

Zahtijeva vještine i ponašanje koje olakšava sposobnost reguliranja vlastitih emocija i ponašanja. To uključuje mogućnost odgađanja zadovoljstva, upravljanja stresom, kontrolu impulsa te ustrajnost kroz izazove kako bi se postigli osobni i obrazovni ciljevi.

Društvena svijesti

Društvena svijest uključuje sposobnost razumijevanja i suosjećanja za drugačije od nas, ljude različitog naslijeđa i različitih kultura.

Upravljanje vezama

Ove vještine uključuju jasno komuniciranje, aktivno slušanje, suradnju, odupiranje negativnom i neprimjerenom društvenom pritisku, konstruktivno pregovaranje prilikom sukoba, traženje pomoć kada je to potrebno. Pomažu studentima i učenicima uspostaviti i održavati zdrave i ispunjene odnose te djelovati u skladu s društvenim normama.

Odgovorno ponašanje i donošenje odluka

U stanju su procijeniti dugoročne posljedice vlastitih djela na samog sebe i na ostale. Odgovorno odlučivanje uključuje učenje o tome kako donijeti konstruktivne odluke vezane uz osobno ponašanje i socijalne interakcije u različitim okruženjima. To zahtijeva sposobnost razmatranja etičkih standarda, brige za sigurnost i dobrobiti sebe i drugih i realne procijene posljedica svojih dijela.


Kratkoročne i dugoročne koristi od socijalnog i emocionalnog učenja:

Učenici i studenti su uspješniji u školi/fakultetu kada:

  • Znaju i mogu sami upravljati sa sobom
  • Razumiju perspektive drugih i imaju učinkovite odnose s njima
  • Izražavaju vlastite osobne i društvene izbore

 

Ostale koristi socijalnog i emocionalnog učenja:

  • Pozitivniji stavovi prema sebi, drugima i zadacima uključujući poboljšanu samoefikasnosti, povjerenje, ustrajnost, suosjećanje, povezanosti i predanosti u školi/fakultetu.
  • Više pozitivnih društvenih ponašanja, dobrih odnosa s vršnjacima i odraslima
  • Smanjeni problemi u ponašanja i preuzimanju rizičnih ponašanja
  • Smanjeni emocionalni probleme i neprilike u koje zapadaju
  • Poboljšanje rezultata testova, ocjena i redovito pohađanje škole/fakulteta

Dugoročno gledano, veća socijalna i emocionalna kompetencija djeteta ili studenta dobro utječe na završetak škole odnosno fakulteta – maturu, diplomiranje, spremnost za daljnje obrazovanje, uspjeh u karijeri, pozitivne obiteljske i poslovne odnose, bolje mentalno zdravlje te smanjenje kriminalnog ponašanja.