Mentalne mape

Kognitivne mape ili popularno zvane mentalne mape (eng. mind mapping) su tehnika osmišljena za lakše organiziranje čitanja, učenja ili rada. Pripadaju skupini mnemotehnika – koje služe zadržavanju/pamćenju materijala koji bismo inače najvjerojatnije zaboravili.
Mentalne mape pomažu učenje učiniti zanimljivijim jer linearno bilježenje sadržaja pretvaraju u zrakasto i na taj način olakšavaju učenje.
Naš mozak upravo funkcionira na taj način, naše moždane stanice (neuroni) izgledaju vrlo slično, stoga je to vrlo prirodan način bilježenja informacija.

Mentalna mapa je vizualno sredstvo unutar koje koristimo simbole, asocijacije, kratke riječi i boje i na taj način zapisujemo informacije.
Bilježenje informacija na ovakav način aktiviramo dugoročno pamćenje jer se informacije pohranjuju na različita mjesta u mozgu i to iz razloga jer koristimo vizualni, kinestetički i auditivni kanal pri izradi i interpretaciji informacija.
Korištenjem mentalnih mapa djeca uče kako povezati staro gradivo sa novim i na taj način naučeno spremiti u dugoročno pamćenje, za razliku od reproduktivnog učenja na pamet, popularno zvanog štrebanja, čime znanje samo kratkoročno pamte.
Mentalne mape pomažu u samoorganizaciji vremena i organizaciji učenja prilikom strukturiranja gradiva i pojedinih dijelova, razdvajanja bitnog od nebitnog u sadržaju te stvaranja generalne slike toga o čemu učimo.
Korištenjem mentalnih mapa kod djece se povećava znatiželja, zanimanje za cjelinu i ne manje bitno, smanjuje se stres i strah od opsega i težine novog gradiva.
Razvija se usmeno izražavanje, stječe pregled cijelog gradiva, a obično ponavljanje je zapravo – učenje.

Mentalne mape pomažu da:

  • Učimo bez muke
  • Učimo brže i učinkovitije
  • Planiramo
  • Bolje se prisjećamo i pamtimo
  • Koncentriramo se
  • Komuniciramo
  • Budemo kreativniji
  • Štedimo vrijeme

Dob: 8 – 19 godina (edukaciju mogu pohađati i stariji)
Broj polaznika u grupi: 3 – 10

u pripremi

5 sati/2 dana

lokacija

650 kn

Voditelj/ica

5 NAČINA kako pomoći djetetu suočenom sa strahom ili anksioznošću

Kao roditelj, često se susrećete sa situacijama u kojima vam dijete govori da se ne osjeća dobro. Većinom su to situacije u kojima govori da ga boli trbuh i da ...
Više...

Prijava na newsletter

* obvezna polja