Upitnik: trebam li krenuti na psihoterapiju?ožujak 23, 2015 2:33 pm Published by

Ispunite upitnik u nastavku i saznajte postoji li potreba za psihoterapijom?

 

Na sljedeće tvrdnje odgovorite pozitivno ili negativno.

 1. Ne vidim smisao u svom životu
 2. Stalno se vrtim u naučenim obrascima ponašanja koji mi ne čine dobro i ne znam kako van
 3. Ništa me ne veseli ili jako malo toga
 4. Svakodnevno se brinem
 5. Osjećam se krivim/om
 6. Često me preplavi strah, nemir, panika
 7. Raspoloženje mi se često mijenja
 8. Svakodnevno se ljutim bez razloga
 9. Često sam tjeskoban/na, tužan/na ili usamljen/na
 10. Teško vjerujem drugima
 11. Privlače me ljudi koji mi ne odgovaraju
 12. U lošoj sam vezi/braku i nemam snage prekinuti je
 13. Autodestruktivan/na sam prema sebi
 14. Negativnost prevladava u mom životu
 15. Imam problema sa spavanjem
 16. Zaokupljaju me negativne misli i emocije
 17. Osjećam se manje vrijednim/om
 18. Imam problema na poslu
 19. Teško drugima kažem NE
 20. Pretjerano jedem i/ili ne mogu kontrolirati uzimanje hrane
 21. Nezadovoljan/na sam svojim fizičkim izgledom
 22. Često sam zabrinut/ta za svoje zdravlje
 23. Nemam energije i poletnosti
 24. Imam problema u roditeljstvu

 

Ako ste na jednu ili više tvrdnji odgovorili pozitivno (s DA) razmislite o psihoterapiji.

Kontaktirajte nas zanima li Vas više o mogućnostima rada.