Tko su psihoterapeuti?

Psihoterapeuti su prije svega educirani stručnjaci koji su senzibilizirani za rad na najdubljim ljudskim temama.

Nakon završetka formalnog, četverogodišnjeg, fakultetskog obrazovanja moguće se educirati za psihoterapeuta. Psihoterapeuti su po osnovnom, formalnom obrazovanju završili jedan od društveno-humanističkih fakulteta (psihologiju, socijalni rad, edukacijsko-rehabilitacijske pravce, medicinu, sociologiju i sl.) te su se odlučili za daljnju psihoterapijsku specijalizaciju. Predhodno neki od njih moraju završiti Propedeutiku psihoterapije koja traje jednu godinu.

Sama specijalizacija tj. edukacija za psihoterapeuta traje formalno četiri godine. Ona podrazumijeva intenzivan rad na sebi, koji uključuje intenzivan grupni rad i vlastitu individualnu psihoterapiju te supervizijski rad s klijentima.

Psihoterapiju provode certificirani psihoterapeuti i stručnjaci psihoterapeuti koji su pri kraju četverogodišnje edukacije.

Psihoterapeuti koji su pri kraju edukacije, provode psihoterapijski rad pod supervizijom.

Cijena jednog individualnog
psihoterapijskog tretmana iznosi 250,00 kn. 

Vrijeme je za redizajn ljubavnih odnosa

Uslijed smo razdoblja u kojemu ljubavni odnosi doživljavaju promjene. Potonje konstatiraju i brojni sociolozi komentirajući sve veći broj prekinutih brakova. Razloge, naravno, ne valja tražiti samo u pojedincu. Brojkama doprinose ...
Više...

Prijava na newsletter

* obvezna polja