SAMOPRIHVAĆANJE – ljekoviti odnos prema sebiprosinac 21, 2016 11:07 am Published by

Osobni rast uključuje vlastito samoprihvaćanje i zalijeva se ljubavlju koju osjećamo prema sebi.

Često se nađemo u situaciji da bismo se željeli promijeniti na silu. Odbaciti sve ono što nam se ne uklapa u sliku o sebi. Sve što nam smeta. I tada je vrijeme da se zaustavimo. Da postanemo svjesni naših „čudovišta i demona”. Da ih imenujemo. Da ih vidimo. Možemo ih ispisati na papir. Na taj način ćemo ih postati svjesni i bit ćemo u kontaktu s njima, a to je potrebno ako želimo prihvatiti sebe i u „miru” krenuti prema nekim novim horizontima.

Što se više trudimo da budemo ono što nismo, to u većoj mjeri ostajemo nepromijenjeni. Pritom si šaljemo poruku da nismo dovoljno dobri takvi kakvi jesmo i da moramo biti drugačiji.

Rastrgani između željene slike i onoga što jesmo ostajemo zaglavljeni i ne mijenjamo se. Upravo u tom dijelu zaglavljenosti nalazi se naša autonomija i ljubav prema sebi, potencijal za transformaciju i osobni rast.

Samoprihvaćanje je način novog bivanja sa sobom. Ono podrazumijeva poznavanje sebe i prihvaćanje sebe. Poznavanje sebe podrazumijeva iskrenost bez stavljanja „make up-a ” na ono što nam ne odgovara o sebi samima. Poznavanje sebe podrazumijeva svjesnost o vlastitim „poželjnim i nepoželjnim’’, „jakim i slabim” stranama, svemu onome što nas čini takvima kakvi jesmo. Tek onda kada ih prigrlimo možemo govoriti o prihvaćanju sebe. Kada su neke naše osobine, emocije ili negativni doživljaji sebe neosviješteni, onda imaju “vlast ”nad nama, ovako osviješteni, više ne djeluju iz našeg nesvjesnog te nam omogućavaju kapacitet za rast tj. samoregulaciju. Samoprihvaćanje u terapijskom procesu prolazi različite faze, da bi naposljetku došlo do oslobađanja potisnutog sadržaja.

Paradoksalna teorija promjene govori upravo o tome da promjena počinje tek s prihvaćanjem vlastite cjelovitosti (gestalta). Upravo svjesnost i kontakt omogućavaju prirodnu i spontanu promjenu kod čovjeka. Što se osoba vise trudi biti ono što nije, to su veći izgledi da će ostati ista i neće doći do željene promjene. U tome je paradoks. Često klijenti u terapiji imaju unutarnji konflikt između različitih dijelova sebe i u njih je nužno pogledati. U sljedećem tekstu ćemo vas upoznati s  „top dogom“ i „under dogom“ te njihovim utjecajem na promjenu.

I ne zaboravite, osobni rast uključuje vlastito samoprihvaćanje i zalijevamo ga ljubavlju koju osjećamo prema sebi.