Poznajete li dijelove svoje ličnosti?siječanj 31, 2017 7:00 pm Published by

Ponekad proces samoprihvaćanja ne ide najlakše. Iako znamo da je za nas ljekovito pružiti samom sebi podršku, katkada to jednostavno ide teško ili izostaje.

Nekada naš um nalikuje na bojište na kojemu se različiti bučni glasovi bore za prevlast. Neki od tih glasova su nam draži, neki manje dragi, a neke od njih preziremo.

Svi ti glasovi, točnije nepodudarni aspekti naše ličnosti, dio su nas.

 

Različite teorije i različiti psihoterapeuti zovu ih različitim imenima. Otac psihoanalize Sigmund Freud identificira superego i id. Fric Perls, tvorac Gestalt terapije, zove ih top dog i under dog.  Utemeljitelj transakcijske analize Erik Bern naziva ih roditeljem i djetetom.

Svaka od navedenih dijelova ličnosti, takozvane podličnosti, organizirana je oko potrebe cjelokupne osobe. Potrebe koje imaju te podličnosti nastale su kada u prošlosti neka od tih potreba nije zadovoljena. Jačina tih potreba može se pripisati okolnostima u kojima je prvotno nastala.

Nekada je naša potreba u sadašnjosti neadekvatna danoj situaciji, jer je unutar nje neprerađeni materijal od prije te je tada vrijedno da se zagledamo u okolnosti u kojima je potreba prvotno nastala.

Polje podličnosti koje igraju različite uloge unutar jedne osobe je široko. Postoje podličnosti koje igramo u stvarnosti: roditelj, dijete, direktor, profesor, učenik, potrošač, ljubavnik, ljubavnica… Unutar jedne podličnosti, primjerice ljubavnice, javljaju se under i top dog u vidu sukoba. Under ne zna što bi i pasivan je, a top dog naređuje i kritičan je. U praksi se to može očitovati situacijom u kojoj bi osoba ostavila partnera međutim ne zna što bi odlučila, u konfliktu su njezini različiti intrapsihički dijelovi.

Mnogi od nas imaju sporedne ličnosti s nepodudarnim stavovima. Jednostavan primjer za to je promet. U prometu možemo biti i pješak i vozač. U životu imamo nepodudarne stavove različitih ‘’sporednih’’ podličnosti i jako je bitno biti u stanju spojiti njihove različite uloge. Naravno za početak ih trebamo osvijestiti kako bismo ih integrirali te nadišli konflikt među njima. Top i under dog predstavljaju polaritete. Ta podjela ličnosti označava intrapsihički konflikt i borbu poruka usvojenih iz okoline. To je poput borbe između roba i gospodara.

Psihoterapijski rad jedan od odličnih načina nadilaženja unutarnjih konflikata.

Nadalje, svaka osoba ima izrazito individualne podličnosti i nisu istovjetne s podličnostima drugih osoba. Svi smo mi učenik, ljubavnik, pješak i slično, međutim kvaliteta tih podličnosti, odnosno sukob koji se javlja unutar njih je individualan i svatko bi ga drugačije opisao za sebe. Ipak, u svakom od nas postoje te dvije krajnosti, polariteti top i under dog. Zato je bitno ne uspoređivati se i pokušati osluškivati sebe.

Igre koje igraju vaše podličnosti, top i under dog, u vašoj glavi mogu biti destruktivne ako ih niste svjesni ili ako vas njihov konflikt dovede u pat poziciju i blokira vas.

Jedan od ciljeva samopromatranja, a onda i samoprihvaćanja, jest postati što svjesniji središnjeg dijela ličnosti kako bi mu se dala snaga za odlučivanje između podličnosti koje se nalaze u sukobu. Ignoriranje ili odbacivanje bilo kojeg dijela ličnosti neće biti uspješno baš zato što je svaka od njih organizirana oko autentične želje cjelokupne ličnosti.

U nastavku teksta, donosimo vam kratka obilježja podličnosti ‘’top dog’’ i ‘’under dog’’ kako biste ih lakše prepoznali u vlastitom životu.

Top Dog – dio koji naređuje:

  • postavlja se kao da zna najbolje
  • autoritativan stav
  • kontrolira, zahtjeva, gura, kritizira…
  • pun ‘’progutanih’’ zahtijeva izvana, a ne svojih autentičnih
  • manipulira i prijeti katastrofičnim predviđanjima
  • komentira i prosuđuje život osobe (ponašanje, osjećaje) na kritičan, neuvažavajući, odbacujući ili okrutan način

Under Dog – pasivni dio koji ima izgovore i razloge za odgađanje:

  • dio koji sabotira, brani se, slab je i nemoćan
  • često taj dio sabotira zahtjeve top doga
  • dio ličnosti koji je žrtva, potlačeni dio
  • ponekad dio koji predstavlja malo dijete u osobi koje top doga napada i drži mu prodiku